Registreringsveckan inför VT21 äger rum under vecka 2.

11-15 januari 2021.