Reservantagningen till Juristprogrammet med start VT21 är avslutad.

/Utbildningskansliet