Said Mahmoudi, född 1948 i Teheran, är professor i internationell rätt vid Stockholms universitet sedan 1999. Han tjänstgjorde som dekanus för Juridiska fakulteten mellan januari 2009 och december 2011 och blev professor emeritus 2015. Innan dess tjänstgjorde Said som diplomat på iranska ambassaden i Stockholm och på iranska UD mellan 1974 och 1981. Sedan 2006 har han även varit skiljeman, utnämnd av den svenska regeringen, enligt Bilaga VII till FN:s havsrättskonvention. 

Bland de diverse uppdrag som Said Mahmoudi har haft hör ledamot i International Advisory Board of the Law of the Sea Institute, University of California, Berkeley; ledamot i Conceil européen du droit de l’environnement (CEDE); ledamot i International Council of Environmental Law (ICEL); ledamot i den internationella juryn för Elizabeth Haub-pris i miljörätt; ledamot i styrelsen för svenska avdelningen av International Law Association; ledamot i redaktionskommittén för följande tidskrifter: Yearbook of International Environmental Law, Atoms for Peace: An International Journal; Scandinavian Studies in Law; Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law. Som andre svensk och representant från Sverige höll han den internationellt viktiga och prestigefyllda folkrättsföreläsningen vid Haag Akademin (The Hague Academy of International Law) 8-12 juli 2019.  

Said Mahmoudis forskningsområden består av havsrätt, internationell miljörätt, internationellt bruk av våld och internationella organisationer. Han har publicerat ett flertal böcker och artiklar inom folkrätt. Hans nu pågående forskning handlar om självförsvar i förhållande till ”ovilliga eller oförmögna” stater. 

År 2017 tilldelades Said Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare vid Juridiska institutionen med motiveringen; ”Han begripliggör det svåra och möjliggör att angripa problem som känns omöjliga”. Det framhölls då av studenterna att Said undervisar på ett tillgängligt, vänligt och ödmjukt sätt, vilket säkerligen även präglar hans förmåga att offentliggöra sin forskning på ett sådant vis att hans insatser nu kan prisas som särskilt förtjänstfulla för riket. 
 

Said Mahmoudi
Said Mahmoudi. Foto: Staffan Westerlund


Om H.M. Konungens medalj

Två gånger om året delar kung Carl XVI Gustaf ut medaljer till personer i Sverige som har gjort särskilda förtjänster. Medaljen, som tidigare kallades för Hovmedaljen, började delas ut på 1800-talet och har bland annat givits till flera folkkära personer som exempelvis sångaren Marie Fredriksson, skådespelaren Suzanne Reuter och fotbollstränaren Sven-Göran Eriksson.

Förutom Said Mahmoudi fanns i år författaren Leif GW Persson, artisten Robyn samt landshövding Beatrice Ask med bland de 31 personer som tillkännagavs en medalj av kungen denna omgång, som offentliggjordes på nationaldagen den 6 juni 2020. Med anledning av coronapandemin blir medaljförläningsceremonin senaralagd till hösten.

Läs mer i pressmeddelandet från Kungahuset