Bakom kulisserna hos Dramaqueen. Foto: Peter Sydén


Under våren 2020, i skuggan av den pågående coronapandemin, har ett antal olika organisationer larmat om ökat våld mot barn, ökade internetrelaterade brott mot barn och ökande orossamtal från barn.

Av den anledningen har Dramaqueen, i samarbete med Unga KlaraWorld Childhood FoundationBarnrättscentrum och Centrum för barnkultur vid Stockholms universitet, under tre samtalskvällar i oktober diskuterat barns rättigheter under rubriken ALDRIG VÅLD. Inbjudna forskare och scenkonstnärer har lyft frågan kring barns rätt till kultur i fördjupande samtal som nu går att ta del av online. Hittills är två av tre samtal tillgängliga.

I samtalet Aldrig våld: Barn och kultur medverkar Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet. Hon samtalar tillsammans med radioproducenten och författaren Ylva Mårten och Britta Holmberg, programchef och biträdande generalsekreterare för World Childhood Foundation, med Astrid Lindgrens tal "Aldrig våld" från 1979 som utgångspunkt. Frågan som behandlas är i vilken omfattning som barn skyddas enligt artikel 19 i barnkonventionen. Denna innefattar rätten till att skyddas från alla former av våld, utsatthet och omsorgsbrister i hemmet.  

– Det är viktigt att göra gemensamt upprop för barn som lever i utsatthet. Kulturen kan göra så att fler känner sig mindre ensamma – det kan inge mod att våga berätta och söka hjälp. Barn behöver veta om att rättigheter även är deras, säger Pernilla Leviner.

Hör Dramaqueens samtal "Aldrig våld: Barn och kultur" hos SoundCloud

 

Projektet "Aldrig våld" fick samverkansmedel från Humanvetenskapliga området i början av år 2020 inom satsningen Barn, migration och integration. Bakom projektet står Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen och Dramaqueen (tidigare RATS Teater).


Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.