Böcker, statyett och domarklubba symboliserar juridik
Serien Scandinavian Studies in Law har funnits sedan 1950-talet. Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Även om inget av de skandinaviska länderna har haft väpnade konflikter på sin mark sedan andra världskriget så finns här både krigsförbrytare, vittnen och offer för folkrättsbrott. Brotten har begåtts i olika situationer utanför Skandinavien och det är först på senare tid som utredning och lagföring av dessa brott har uppmärksammats.

I denna nyutkomna volym av Scandinavian studies in law (volym 66) presenteras 21 artiklar skrivna av akademiker och juridiska experter från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Temat är utredning och lagföring av internationella brott i Skandinavien. Artiklarna redogör tematiskt för beslut och ärenden som prövats på en inrikes nivå genom att undersöka några övergripande frågor - till exempel i vilken utsträckning och hur folkrättsliga källor beaktas och / eller implementeras i de skandinaviska länderna samt hur målen för internationell straffrätt införs.

Volymen är organiserad i fem delar och skriven på engelska:

  1. Introduction
  2. General Principles and Matters of Criminal Law
  3. International Crimes
  4. Procedural Matters
  5. Comparative Outlook


Artikelförfattarna består av Mats Deland, Fanny Holm, Dennis Martinsson, Erik Svensson, Ebba Lekvall, Annika Norée, Dennis Andreev, Fredrik Björklund, Axel Holmgren, Anna Andersson, Maria Sjöholm, Jonas Nilsson, Miriam Ingeson, Hevi Dawody, Sofie Høgestøl, Lars Plum och Mikaela Heikkilä.

Redaktör: Lydia Lundstedt.
Vetenskaplig samordnare: Mark Klamberg.


Om Scandinavian Studies in Law

Scandinavian Studies in Law ges ut av Stockholm Institute for Scandinavian Law som är en icke vinstdrivande stiftelse kopplad till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Stiftelsens ändamål är att för en bredare publik sprida kunskap om skandinavisk rättsvetenskap i utlandet.
 

Bild på utgåvor av Scandinavian studies in law

Serien Scandinavian Studies in Law har funnits sedan 1950-talet och finns idag att tillgå på de flesta större bibliotek runt om i världen. Varje volym fokuserar på ett visst juridiskt ämne och serien har kommit att täcka i stort sett alla rättsområden. På webbsidan scandinavianlaw.se/ finns information om publicerade volymer sedan startåret 1957 samt över 700 artiklar i fulltext.