Har du glömt att anmäla vilka kurser på juristprogrammet du ska förstagångsregistrera dig på under våren 19?

 

Sen anmälan öppnar 14/12-18 och görs via antagning.se.

 

Du som har varit antagen och aktiv på juristprogrammet i nio terminer eller längre måste kontakta studievägledningen vid Utbildningskansliet senast den 19/12-18 för att kunna anmäla dig innan jul.

 

Om du hör av dig efter angivet datum så hjälper vi dig fr.o.m. 7/1-19.

 

För att se om du har varit antagen i nio terminer eller längre tar du ut ett registreringsintyg för HT18 i Mitt SU.

 

I registreringsintyget framgår den period du har varit antagen på juristprogrammet .