Har du glömt att anmäla vilka obligatoriska kurser på Juristprogrammet du ska förstagångsregistrera dig på under våren 2021?

Du som är antagen till juristprogrammet och ska läsa obligatoriska kurser (på termin 2-7) som förstagångsregistrerad måste inför varje termin anmäla vilka kurser som du ska läsa och tacka ja till dessa. Detta för att du sedan ska kunna webbregistrera dig.
UndantagStudenter som har tillgodoräknade obligatoriska kurser - kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström strax innan höstens registreringsvecka.

 

Sen anmälan öppnar 15/12-20 och görs via www.antagning.se.

 

Du som har varit antagen och aktiv på juristprogrammet i nio terminer eller längre måste kontakta studievägledningen vid Utbildningskansliet senast den 18/12-20 för att kunna anmäla dig innan jul. Om du hör av dig efter angivet datum så hjälper vi dig fr.o.m. 4/1-21.

För att se om du har varit antagen i nio terminer eller längre tar du ut ett registreringsintyg för HT20 i Mitt SU. I registreringsintyget framgår den period du har varit antagen på juristprogrammet .