Den 15 april var sista anmälningsdag för anmälan till obligatoriska kurser inom juristprogrammet till höstterminen 2021.

För dig som missade denna deadline finns möjlighet att göra en sen anmälan från och med 16 juli via antagning.se.

Om du uppfyller förkunskapskraven för dina nästkommande kurser och är aktiv student har du platsgaranti även om du anmäler dig genom en sen anmälan.