Läs mer om föreläsningen på bibliotekets nyhetssida.