Laget Cyber Defense Force, Stockholms universitet tog första platsen på tävlingen Cyber Challenge 2019 på Försvarshögskolan den 31 januari. Tävlingen arrangerades av Försvarshögskolan, Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Laget som består av Sara Antonsson, Emilia Falk, Oscar Hagelin och Arthur Kinski tar sig nu vidare till Cyber Student Challenge 9/12 som äger rum i Genève 25 -26 April, vilken arrangeras av Geneva Centre for Security Policy. Emilia Falk, Oscar Hagelin och Arthur Kinski är studenter på juristprogrammet. Sara Antonsson är student i statsvetenskap och ryska vid Försvarshögskolan och Stockholms universitet.

Laget har handletts av Katarina Fast Lappalainen, adjunkt i allmän rättslära med biträde av Christine Storr, adjunkt i rättsinformatik.

Cyber Challenge är en studenttävling som riktar sig till studenter från flera olika discipliner med syfte att bidra till ökade kunskaper i policyfrågor rörande cyberrelaterade kriser och konflikter. Det handlar delvis om en interaktiv läroprocess parat med ett tävlingsmoment. Studentlagen ställs därför inför uppgiften att analysera hotbilden och föreslå lösningar vid en fiktiv men realistisk och eskalerande cyberattack.

Vinnarna håller upp en check om 40 000 kronor.
Oscar Hagelin, Emilia Falk, Sara Antonsson. och Arthur Kinski