Titeln för Magnus Mårtenssons uppsats är ”Övergripande karaktär – begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt”. Vinstsumman är 15 000 kronor. Handledare var Andrea Sundstrand.

Titeln för Magnus Mårtenssons uppsats är Mergers in big data-driven markets – Is the dimension of privacy and protection of personal data something to consider in the merger review?”. Vinstsumman är 10 000 kronor. Handledare var Niousha Nademi.

Läs mer om priset på Konkurrensverket.