Gisela Rossi Santillan är verksamhetsledare sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka på Fempowerment – en ideell organisation som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung. Via organisation­ens jourtelefon får de våldsutsatta stöd och hjälp med juridisk och annan rådgivning på sitt modersmål.


Det kan till exempel röra sig om att få hjälp i kontakter med Polisen, Migrationsverket eller sociala myndigheter. Fempowerment arbetar även förebyggande genom informationsbesök på exempelvis SFI-utbildningar, studieförbund och fritidsgårdar.
Organisationen har tre anställda samt två som för närvarande är tjänstlediga, resten arbet­ar ideellt.


– Vi söker inte bara jurister utan även socio­nomer, sociologer och andra beteendevetare. Själv är jag genusvetare. Du som söker anställning, praktikplats eller volontäruppdrag hos oss bör behärska minst ett utomnordiskt språk och ha ett intresse för mänskliga rättigheter. Men du är också varmt välkommen som medlem och då krävs det inte att du kan ett utomnordiskt språk. Som medlem kan du bidra genom att sprida information om vår verksamhet och delta i våra olika projekt som idéspruta, säger Gisela Rossi Santillan.

Det ekonomiska våldet

Sedan hon började jobba på Fempowerment har Gisela Rossi Santillan blivit varse hur vanligt förekommande våld i relationer är och att det inte begränsar sig till en viss samhällsklass och kultur. Hon menar också att våldet kan ta sig olika uttryck.


– I Sverige pratar vi sällan om det ekonom­iska våldet. Det kan handla till exempel om att partnern tar ett lån i ens namn som gör dig skuldsatt utan att du vet om det eller att du inte har några egna medel utan tvingas be din partner om pengar för mat.


Gisela Rossi Santillan jobbade tidigare med internationellt bistånd och hon har alltid varit intresserad av rättvisefrågor. I arbetet på Fempowerment möter hon dagligen människor som har det svårt, och visst kan det vara psykiskt påfrestande ibland. Men hon och de andra som jobbar på organisationen får stöd genom de­briefing. Gisela Rossi Santillan tycker ändå att jobbet ger mer än det tar.


– Jag får vara med och hjälpa enskilda individer med deras problem. Det är en fantastisk känsla när vi lyckas i till exempel ett migrationsärende eller när vi lyckas hjälpa någon att ta sig ur en våldsam relation.  


Gisela Rossi Santillan får besök av Valeria Soto Luna som vill veta lite mer om Fempowerment. Hon går på termin tre på Jurist­programmet och jobbar i garderoben under mässan. Hittills har hon hunnit besöka några affärsjuridiska byråer, några ideella föreningar och Polisen.
–  Jag har ju långt kvar på utbildningen så jag letar inte efter någon specifik arbetsgivare just nu. Men jag har alltid varit intresserad av Polisen, inte själva yrket utan organisationen. Jag är intresserad av politik och säkerhets­politik samt internationella brottsutredningar, säger Valeria Soto Luna.

Gisela Rossi Santillan berättar om Fempowerments verksamhet för Valeria Soto Luna.
Gisela Rossi Santillan berättar om Fempowerments verksamhet för Valeria Soto Luna.

 

Förhandlar straffrättsligt samarbete i EU

Ani Arevian Sjöstedt är rättssakkunnig på justitiedepartementets enhet för brottmåls­ärenden och internationellt rättsligt samarbete, BIRS. Hennes jobb går bland annat ut på att förhandla EU-lagstiftning gällande straffrättsligt samarbete inom EU. Det innebär att hon gör många resor till Bryssel. En del av hennes kollegor jobbar med straffrättsliga frågor på FN-nivå. För dem går resorna till bland annat Wien.


– En annan arbetsuppgift som rättssak­kunnig är att skriva utkast till propositioner och promemorior. Vidare ingår löpande arbetsuppgifter så som framtagande av underlag till tal samt att delta i olika arbetsgrupper. Det är viktigt att kunna uttrycka sig bra skriftlig­en och muntligen, även på engelska, eftersom hennes analyser inte sällan ska läsas och förstås av personer som inte är skolade jurister.


Att jobba som rättssakkunnig på justitie­departementet är inget man kan göra som helt nyexaminerad jurist. Själv har Ani Arevian Sjöstedt en bakgrund som hovrättsassessor. De flesta av hennes kollegor är också domarutbild­ade


– Jag kände att jag ville testa något helt annat. Jag trivs jättebra. Det är omväxlande, internationellt och mycket resor. Och om jag skulle vilja söka en tjänst som till exempel rådman är jobbet som rättssakkunnig en bra merit, säger Ani Arevian Sjöstedt.

Schackspelande forskarfamilj bildade byrå

Den affärsjuridiska byrån Krzymowski har funnits sedan 2010 och grundades av syskonen Adriana, Antonia och Amelia Krzymowska samt Albert och Alfred Krzymowski. Det är första året som Krzymowski deltar på Juristdagarna. Företaget jobbar med företagsöverlåtelser, kommersiell tvistlösning, avtalsrätt, skatterätt, rådgivning och juridisk utbildning.


– Vi växte upp i ett familjeföretag som var verksamt inom företagsöverlåtelser och blev tidigt involverade i verksamheten. I hög­stadiet fick både Adriana och jag möjligheten att praktisera på dåvarande Regeringsrätten vilket väckte intresset för juridik på riktigt. Under studietiden arbetade vi i familjeföretaget och efter studierna var det ett naturligt steg att jobba med juridiken kring företagsöverlåtelser, berättar Antonia Krzymowska.


Samtliga syskon har juristexamen från Stockholms universitet, Adriana och Antonia har disputerat i finansrätt respektive civilrätt vid Stockholms universitet medan lillasyster Amelia bedriver doktorandstudier i fastighetsrätt vid Uppsala universitet.


– Jag har haft stor nytta av forskarutbildningen. Forskningen ger en djupare förståelse för det juridiska systemet. Det har gjort det lättare för mig att sätta mig in i nya rättsområden, men också enklare att identifiera svaga argument och exempelvis bemöta ett påstående från en motpart. Nu ser jag snabbare logiken i systemet, säger Antonia Krzymowska.
Hon får medhåll från Adriana Krzymowska som tillägger:


– Som doktorand ingick det att undervisa på grundutbildningen vilket var väldigt lärorikt för mig som praktiskt verksam jurist. Jag lärde mig att utifrån ett pedagogiskt perspektiv analysera min kunskap, något som inte minst kommer till nytta när man ska övertyga rätten eller en motpart i en tvist.


Samtliga syskon har sedan barnsben spelat schack på en mer eller mindre avancerad nivå. Schack är ett utmärkt komplement till juridiken tycker Antonia Krzymowska
– I schack är det viktigt att kunna förutse både ens egna och motspelarens drag i förväg.  På ett liknande sätt lägger man upp en strategi i en rättslig tvist utifrån vilka argument man tror att motståndaren har.


Utöver syskonen arbetar fyra jurister på Krzymowski och de söker fler.


– Vi har ett starkt lag av engagerade och skickliga jurister och vi är på jakt efter fler. Vi söker nyexaminerade jurister som verkligen älsk­ar juridik. Hos oss kommer de få chansen att gräva ner sig i juridiska frågor, säger Adriana Krzymowska.

 

Text & bild: Staffan Westerlund

 

Artikeln är publicerad i Nyhetsbrevet Juridicum nr 3.