Mångfaldsprojektet består av en grupp juriststudenter som arbetar under Juridicum med syftet är att öka den sociala mångfalden på juristprogrammet samt att bredda rekryteringen. Det övergripande målet med projektet är att sammansättningen av studenter på juristprogrammet ska spegla den sociala mångfalden i samhället.

En viktig del av projektet är att entusiasmera gymnasieelever att studera juridik och framhålla att studier på juristprogrammet inte är förbehållet vissa personer. Detta gör vi genom att regelbundet hålla föreläsningar på gymnasieskolor samt att ta emot gymnasielever på besök.

En annan del är att hålla föreläsningar för studenterna på juristprogrammets första och andra termin. Föreläsningarna rör studieteknik samt att skriva en tenta under JIK-en och författandet av rättsfallskoncentrat under CA. Dessutom anordnar vi studiestödsgrupper under JIK-en och CA med syfte att motivera och stötta nyblivna juriststudenter. Slutligen representerar vi juristprogrammet och Juridicum vid öppet hus, mässor och liknande tillställningar.

Vi söker studenter som går på juristprogrammet, termin 3-5 (CA ska vara avslutad med godkänt resultat), och tycker att Mångfaldsprojektets arbete är viktigt och vill engagera sig aktivt. Arbetet uppgår till några timmar i veckan och arvode utgår. 

Skicka din ansökan med personligt brev och CV till: mangfaldsprojektet@gmail.com .
Eventuella frågor tas emot på samma e-post.

Intervjuer kommer att ske löpande med sista ansökningsdag den 22/10-19.

Välkommen med din ansökan.