Studentombuden vid Stockholms universitets studentkår har i uppdrag att utreda, stötta och råda studenter vid Stockholms universitet som upplever problem under sin studietid.

Som både en proaktiv och informativ åtgärd har studentombuden sammanställt information gällande disciplinärenden på kårens hemsida. Texten berör vad studentombuden kan bistå studenten med i form av stöd och hjälp samt processen som helhet.

Här återfinns informationen:

https://sus.su.se/misstankt/