Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna är en årlig rättegångstävling för nordiska juriststudenter på Europakonventionens område. Samtliga nordiska länder finns representerade. I Sverige ingår tävlingen som ett moment i den valbara specialkursen Praktisk Europarättsprocess (15hp) som ges inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Normalt hade den Nordiska Rättegångstävlingen ägt rum i Köpenhamn den 11-14 juni i år men till följd av Covid-19 så blev årets upplaga istället förlagd digitalt. Deltagande studenter fick därför både samarbeta och tävla på distans.


Det vinnande studentlaget består av följande SU-studenter:
Karin Abrahamsson
Alva Jofred
Nelly Corneteg
Kelly Norrthon
Viktor Sundberg
Elin Enlund


På andra plats i tävlingen kom Club Munch Andersen från Danmark.