Paneldiskussion under Svenska folkrättsdagen
Gustaf Lind, Mia Hallén, Lisa Eurén Höglund och Ola Engdahl, från UD:s enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter berättar om det svenska medlemskapet i FN:s säkerhetsråd.