Tomma korridorer i Södra huset
Korridorerna i Södra huset ekar tomma. Foto: Sofie Trosell


På institutionen gapar kontor och lokaler tomma. Det som för bara någon vecka sedan var en levande miljö där både utbildning och forskning kunde frodas i en stimulerande gemenskap, har nu fått flytta in i de privata hemmen och ut på internet.

– Att campus i princip är öde en vanlig vardag mitt under terminen ger nästan en känsla av en katastroffilm, säger Gustaf Sjöberg, prefekt vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Det blev en plötslig omställning för både anställda och studenter när läget krävde att all undervisning och examination nu måste ske på distans. Många lärare som aldrig tidigare hade undervisat med Zoom och i liknande virtuella miljöer fick expressutbildas för att klara av att fortfarande bedriva sin undervisning och en stor del av kursadministrationen förväntades plötsligt att ställa om för att administrera distanskurser, med alla formella rutiner som detta erfordrar. Samtidigt har det varit betydligt enklare för en del av institutionens kurser där man redan hade vanan inne.  

– Den fristående kursen Offentlig upphandling har drivits helt online sedan två år tillbaka. I mitt tycke fungerar distansundervisning med Zoom utmärkt och jag har kunnat hålla lektioner både från USA och Sydafrika utan att studenterna har kunnat märka någon som helst skillnad. På varje kurs bjuder jag dessutom in utländska professorer som får delta i lektionerna direkt från sina universitet. De kan berätta om lagstiftningen i deras respektive land vilket ger ytterligare en dimension till kursen, berättar Andrea Sundstrand som är docent i offentlig rätt och driver flera kurser i offentlig upphandling vid Juridiska institutionen.
 

Student som studerar hemma i en soffa
Hur länge studenterna kommer behöva studera hemifrån är i dagsläget oklart. Foto: Mostphotos/Sergii Kateryniuk


Rektor fattade inom kort beslut om möjlighet till att förlänga innevarande termin till den 30 augusti, då höstterminen tar vid, men vid institutionen har ambitionen varit att hålla tidsplanen för att inte inskränka allt för mycket på studenternas sommarledighet.

– Vi är tacksamma. Omställningen till distansundervisning har gått fantastiskt bra och både medarbetare och studenter har visat otrolig uppfinningsrikedom, tålamod och anpassningsförmåga. Institutionens högsta prioriteringar i detta läge är medarbetarnas och studenternas hälsa och välmående samtidigt som vi strävar efter att upprätthålla undervisning och examination så bra som möjligt, säger institutionens prefekt Gustaf Sjöberg.
 

Hur länge denna situation kommer att fortgå är i dagsläget ingen som säkert kan svara på. Baserat på uttalanden av svenska forskare i smittskydd så kan vi nog dock få räkna med att den innevarande terminen med stor sannolikhet kommer att få avslutas på annan plats än campus.

– Jag hoppas att Juridicum kommer att inrätta fler kurser som drivs helt online i framtiden, även när verksamheten åter är igång i universitetens lokaler, säger Andrea Sundstrand och tillägger:

– En fördel med fler distansutbildningar är att det skulle ge studenter från hela landet en helt annan möjlighet att delta i våra kvalificerade utbildningar om de skulle ha möjlighet att göra det direkt från sina hemkommuner.