Juridik och politik – en introduktion

Författare: Per Ahlin

Förlag: jure

Denna bok ger en grundläggande introduktion till relationen mellan juridik och politik. Bland frågor som behandlas märks om juridiska svar alltid är att föredra även på politiska frågor, om juridiken ska stå över politiken i den meningen att domare kan överpröva politiska beslut, om det är välkommet att domstolar ges större politisk makt och om det alls går att skilja mellan juridik och politik.

 

Kritiskt tänkande inom Europarätten

Författare: Jaan Paju (redakör) Helene Andersson, Antonia Bakardjieva Engelbrekt, Ulf Bernitz, Claes Granmar, Björn Lundqvist

Förlag: Eddy

Europarätten har fått ett stort genomslag och intar numera en central roll i de nationella rättsordningarna. Detta tack vare medlemsstaternas och de nationella domstolarnas övervägande acceptans av europarätten trots att den griper in, påverkar, förändrar, tar över och i vissa fall till och med underkänner nationell rätt. Acceptansen är dock inte ovillkorlig utan europarätten bygger på en levande dialog - ett kritiskt utbyte av tankar. Boken utgör ett steg på vägen för juridikstuderande till ett självständigt kritiskt förhållningssätt till europarätten.

 

Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande

Författare: Christina Ramberg, Alexander Besher, Laura Carlson, Adam Croon, Claes Granmar, David Kleist, Pernilla Leviner, Annika Norée

Förlag: Norstedts juridik

Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammet att förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklara varje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.

 

Stockholmsmodellen

Läs mer om Stockholmsmodellen i Nyhetsbrevet nr 3 2017 s 2 Han kom ut ur garderoben in i hetluften , nr 3 2017 (228 Kb)

 

 

Böcker