Bild på stor grupp människor som går över ett övergångsställe.
Bild: WASP-HS (AdobeStock/Babaroga)


Digitalisering, automation och artificiell intelligens kommer att innebära stora möjligheter och medföra förändringar både för samhället i stort och för enskilda individer. Möjligheter och förändringar som är viktiga att undersöka vetenskapligt.

Mot denna bakgrund initierade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond år 2019 det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, som ska undersöka möjligheter och utmaningar som kommer som följd av teknikskiftet.

– Det pågående teknikskiftet handlar inte bara om teknologi, algoritmer och datakraft utan det kommer att påverka oss alla och hela samhället. Det är därför viktigt att även de humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekterna utforskas, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
 

Beviljats anslag i hård konkurrens

Stiftelserna satsar totalt 660 miljoner kronor under tio år på WASP-HS. I årets anslagsomgång har 10 projekt beviljats anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och två av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond om sammanlagt 69,8 miljoner kronor.

Juridicum medverkar i två av de tio projekten inom samhällsvetenskap som blivit beviljade anslag i årets omgång. Dessa projekt beviljas sex miljoner var:
 


Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning

Teresa Cerratto Pargman, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, beviljas anslag till projektet “Ethical and Legal Challenges in Relationship to AI-driven Practices in Higher Education”.

Biträdande forskningsledare:
Cecilia Magnusson-Sjöberg, professor, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Projektmedlemmar:
Liane Colonna, forskare, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Cormac McGrath, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Jaakko Hollmén, docent, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

Läs mer om projektet

 

Den globala styrningen av artificiell intelligens

Jonas Tallberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, beviljas anslag till projektet “The Global Governance of Artificial Intelligence”.

Biträdande forskningsledare:
Magnus Lundgren, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Projektmedlemmar: 
Mark Klamberg, professor, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Eva Erman, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Markus Furendal, doktorand, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Läs mer om projektet