Från höstterminens start återgår universitetet till campusförlagd undervisning i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer om begränsade grupper och fysisk distansiering. För Juridiska institutionen innebär detta att undervisningen under höstterminen 2020 till största del kommer att ske på distans. Möjliga undtantag kan vara undervisning i mindre grupper (max 20 personer).

Alla moment på kursen ska ske på ett likvärdigt sätt, dvs. om kursen inleds webbaserat kommer den att fortsätta så. Ordinarie tenta och omtenta kommer också att genomföras på samma sätt. 

Nedan finns ett förtydligande om vad som gäller för de olika kurserna samt en bilaga med studentinformation för hemtentamen.
 


Grundkurser på juristprogrammet

Huvudsakligen webbaserad undervisning. Inga storföreläsningar under hela terminen.

Undervisning med fysisk närvaro kan vara möjlig vid moment där undervisningen sker i mindre grupper och det går att iaktta fysisk distansering. Exempel kan vara handledning av uppsatsstudenter och rättegångsspel.

Inga salstentor med fysisk närvaro.


Specialkurser

De kurser som är engelskspråkiga kommer vara helt webbaserade eftersom de vänder sig till utländska studenter i högre grad än andra. Övriga kurser ska vara huvudsakligen webbaserade, med möjlighet till undervisning med fysisk närvaro om det går att genomföra i mindre grupper där man kan iaktta fysisk distansering.

Salstentor (för de kurser som inte är engelskspråkiga) med fysisk närvaro kan efter prefektbeslut genomföras om de sker i mindre grupper och fysisk distansering kan upprätthållas samt att det fungerar med bokning av salar. Annars endast webbaserade tentor.


Fristående kurser

Huvudsakligen webbaserade men fysisk närvaro kan vara möjlig om det lämpligen går att genomföra i mindre grupper och med iakttagande av fysisk distansering.


Masterkurser

Helt webbaserade under hela terminen. Därutöver bör övervägas om även vårterminen 2021 ska vara webbaserad för åtminstone några av programmen eftersom de har få obligatoriska moment under vårterminen.Kursernas scheman finns publicerade på respektive kurssida i god tid innan kursstart. Har du frågor som rör planeringen av en specifik kurs, vänligen kontakta kursens kursadministratör/amanuens genom att använda funktionsmailen som anges på kurssidan. 

Studentinformation vid hemtenta (69 Kb)