Observera att nedanstående kan komma att ändras med kort varsel om Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller universitetets riktlinjer ändras. Ändringar i vad som gäller för en kurs ska dock ske före kursstart. Ändringar genomförs alltså inte under pågående kurs. Alla moment på kursen ska ske på ett likvärdigt sätt, dvs. om kursen inleds webbaserat kommer den att fortsätta så. Ordinarie tenta och omtenta kommer också att genomföras på samma sätt.

Det som sägs nedan gäller främst A-perioden. Besked om kurser som går B-perioden kommer så snart som möjligt och senast i god tid före kursstart.


Följande gäller för olika typer av kurser. Med A-period avses de första 10 veckorna på terminen och B-period är de sista 10 veckorna på terminen.


Sommarkurser

Helt webbaserade och således ingen undervisning med fysisk närvaro.
 

Grundkurser på programmet

Huvudsakligen webbaserad undervisning under A-perioden. Kurser som inleds under A-perioden och avslutas under B-perioden ska följa riktlinjerna för A-perioden under hela kursens längd. Inga storföreläsningar under hela terminen.

Undervisning med fysisk närvaro möjlig vid moment där undervisningen sker i mindre grupper och det går att iaktta fysisk distansering, exempel kan vara handledning av uppsatsstudenter och rättegångsspel.

Inga salstentor med fysisk närvaro under A-perioden.


Specialkurser

De kurser som är engelskspråkiga ska vara helt webbaserade under A-perioden, eftersom de vänder sig till utländska studenter i högre grad än andra. Övriga kurser ska vara huvudsakligen webbaserade under A-perioden, med möjlighet till undervisning med fysisk närvaro om det går att genomföra i mindre grupper och iaktta fysisk distansering.

Salstentor (för de kurser som inte är engelskspråkiga) med fysisk närvaro kan efter prefektbeslut genomföras om de sker i mindre grupper och fysisk distansering kan upprätthållas samt att det fungerar med bokning av salar (gäller hela terminen). Annars webbaserade tentor.


Fristående kurser

Huvudsakligen webbaserade under A-perioden men fysisk närvaro möjlig om det lämpligen går att genomföra i mindre grupper och med iakttagande av fysisk distansering.


Masterkurser

Helt webbaserade under hela terminen. Därutöver bör övervägas om även vårterminen 2021 ska vara webbaserad för åtminstone några av programmen eftersom de har få obligatoriska moment under vårterminen.