Roland Johansson, som är student vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, vill i sin uppsats utvärdera om positiva förpliktelser i Europakonventionen utgör något hinder för de svenska reglerna om förundersökningsbegränsning. Uppsatsen visar att möjligheterna för polis och åklagare att använda förundersökningsbegränsning har ökat de senaste decennierna, även i fall som gäller brott mot person, men att den svenska lagstiftningen samtidigt har gått åt ett sådant håll att det kan innebära att Sverige inte skyddar sina brottsoffer trots kravet på positiva förpliktelser i Europakonventionen.

Om uppsatstävlingen
Rådet för Brottsofferfonden har sedan 1997 utlyst uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus. Sammanlagt har över 600 uppsatser skickats in sedan tävlingens första omgång och till den senaste tävlingen inkom inte mindre än 52 uppsatser. I år får de tre uppsatsvinnarna i tävlingen ta emot sina priser på distans på grund av de rese- och besöksrestriktioner som finns för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset i Sverige. 

De vinnande uppsatserna går att ladda ner och läsa i Brottsoffermyndighetens antologi som det finns länk till på hemsidan: www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/tre-uppsatsvinnare-far-pris