Skogsskövlingen och förbränningen av Amazonas skogar har ökat dramatiskt med president Bolsonaro – med starka reaktioner både internationellt och nationellt. Hur effektivt är skyddet för regnskogen or urfolken i den brasilianska lagstiftningen och de rättsliga och administrativa institutionerna på central och regional nivå? Kan den
negativa utvecklingen förhindras av andra aktörer? Vilken rättslig och politisk betydelse har informationen om ökade skogsbränder som presenterats av det brasilianska rymdforskningsinstitutet (INPE) – och vad säger den?

 

Ana Paula Aguiar

är seniorforskare vid Centret för jordsystemforskning (CCST) vid Brasilianska rymdforskningsinstitutet (INPE) och gästforskare vid Stockholms Resilienscentrum på Stockholms universitet. Hon arbetar med hållbarhetsforskning, avskogningsmodeller och scenarier för Amazonas sedan mer än 15 år.

 

Larissa Basso

är brasiliansk jurist, doktor i internationella relationer och postdoktor i humanvetenskaplig miljöforskning vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon forskar om rättsliga och politiska aspekter på miljöfrågor, på nationell och internationell nivå.

 

 

Anmäl dig till Josephina Bergvall senast 1 oktober 2019
E‐post: smc@juridicum.su.se

 

 

Välkommen!