Den som önskar skriva sitt examensarbete med start höstterminen 2018 ska registrera sig på kursen via antagning.se. Sista ansöknings­dag för de kurser som påbörjas under höstterminen (A+B-period och B+A-period) är 15 april. Ansökan öppnar den 15 mars. Sista ansökningsdag för de kurser som påbörjas under vårterminen är 15 oktober. Här öppnar ansökan den 15 september. Någon efterregistrering kommer inte att äga rum. Den student som av någon anledning inte har registrerat sig när ansökningsperioden löper ut måste vänta till nästa ansökningsomgång.

Organisatoriskt behandlas statsrätten och förvaltningsrätten som en inriktning (offentlig rätt). Om du väljer att författa examensarbetet i civilrätt måste även en särskild inriktning väljas. Om du planerar att i examensarbetet behandla ett tema som kan sägas utgöra en kombination av två inriktningar bör du rådgöra med en lärare i något av ämnena angående detta innan du i ansökan anger önskad inriktning. Vid anmälan ska du även ladda upp en blankett där du bland annat i rangordning anger inom vilka tre inriktningar du önskar författa ditt examensarbete (ifråga inriktningen Civilrätt utgör varje särskild inriktning ett alternativ). Därutöver beskrivs kortfattat vilken frågeställning du som student avser att behandla i uppsatsen. Blanketten kan hämtas här eller på kurshemsidan (välj ht 2018).

OBS: Har blanketten inte laddats upp på antagning.se senast en vecka efter sista ansökningsdag kommer ansökan att betraktas som ofullständig och därför inte beaktas.