ELPIS skapades utifrån de deltagande universitetens vision om att studenter inom juridik bör utmanas med att hitta lösningar på juridiska problem med hjälp av olika (rätts)system och omgivningar. Nuförtiden är nätverkets mål att ge studenter en möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika rättssystem inom Europa och förbereda dem för ett juridiskt arbetsliv med ett transnationellt fokus. Den nya loggan ska inspireras av, och reflektera, nätverkets arbete och syfte.

För att vara med i tävlingen behöver du vara registrerad vid Stockholms universitet. Deadline för att skicka in bidrag är 30 November 2019.

Det finns även specifika krav på utformningen av loggan och andra obligatoriska dokument som skall skickas in tillsammans med tävlingsbidraget. För mer information om denna tävling, läs igenom Pdf ”Are Lawyers also Artists” nedan.

Alla eventuella frågor mailas till: logocompetition@fd.ulisboa.pt