Foto: LightField / Mostphotos

Vinnare av SCCL-priset år 2020

Priset har för år 2020 tilldelats Sanna Johansson för hennes examensuppsats ''Ospecificerade samlade störningskrav'' vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit professor Jori Munukka.

Juryns motivering

”Entreprenadarbeten är ofta komplexa. Komplexitet kännetecknar också entreprenadjuridiken. I uppsatsen trampar Sanna Johansson upp farbara stigar i denna snårskog. Inte minst förtjänstfullt är att hon med träffsäkra problemformuleringar och insiktsfulla analyser ’matchar’ civil- och processrätt med varandra.”

Juryn har bestått av justitierådet Kerstin Calissendorff, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, advokaten André Andersson samt advokaten Carl Svernlöv.
 

Vinnare av SCCL-priset 2019

SCCL-priset har för år 2019 tilldelats Alexander Grägg för hans examensuppsats vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”Internationell behörighet i avtalsrättsliga tvister”. Handledare för examensarbetet har varit Erik Sinander.

Juryns motivering 

”Alexander Grägg behandlar och analyserar på ett inträngande, fokuserat och målinriktat sätt de svårigheter som är förknippade med att bestämma innebörden av avtalsbegreppet i artikel 7.1 i Bryssel 1 a-förordningen. Han visar i uppsatsen prov på ett mycket gott juridiskt hantverk spetsat med väl motiverade och balanserade argument för framförda lösningar.”

 

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta SCCL:s forskningsamanuens Mohammed Smesem, mohammed.smesem@juridicum.su.se

 

Om SCCL

Stockholm Centre for Commercial Law  (SCCL) har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse, utgör en del av Juridiska fakulteten och står under överinseende av Juridiska fakultetsnämnden.

För närvarande arbetar ca 20 forskare vid SCCL med fokus på kommersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt.

Besök centrets hemsida