Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Ny litteratur 2019-12-09 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare. .
 • Mårten Schultz i tvärvetenskapligt projekt om näthat. 2019-12-05 Näthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre går till åtal. Vad händer i det glappet? Hur hanteras det av den utsatta och förövaren, och vad händer med samhället? Fyra forskare från olika discipliner, däribland civilrättsprofessorn Mårten Schultz, vill samarbeta för att förstå mer om näthat.
 • Christine-Jane Selenhag och Jennifer Vestin får Konkurrensverkets uppsatspris 2019-12-03 Christine-Jane Selenhag och Jennifer Vestin vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet har erhållit första respektive tredje pris i 2019 års upplaga av Konkurrensverkets uppsatstävling för sina examensuppsatser på temat konkurrens och upphandling.
 • Ny avhandling: Skatteprocessen har behov av en mer reglerad bevisrätt 2019-11-25 Av rättssäkerhetsskäl kan det finnas behov av att låta bevisrätten regleras när den tillämpas i skatteprocessen, i första hand genom praxisbildning. Det hävdas i en ny avhandling från Stockholms universitet.
 • Stockholmsstudenter tvåa i europeisk rättegångstävling 2019-11-14 Den 8 november mötte Club S:t Erik från Juridicum, Stockholms universitet det serbiska laget Dimitrije Davidovic från universitetet i Kragujevac från i rättegångstävlingen Trans-European Moot Court Finals before ECtHR. Club S:t Erik kom på en hedersam andra plats.
 • Ny tidskrift om internationell skiljedomsrätt ges ut vid Stockholms universitet 2019-11-14 I augusti 2019 utkom det första numret av Stockholm Arbitration Yearbook. Tidskriften är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law, vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och är tänkt att behandla aktuella frågor om internationell skiljedomsrätt, delvis ur ett svenskt perspektiv.
 • Ny rapport: Svårt att få diskrimineringsfall prövade i Sverige 2019-11-11 Det svenska rättssystemet försvårar kraftigt för enskilda att driva fall av misstänkt diskriminering. Samtidigt finns det tecken på att aktörer i det civila samhället, som företräder personer vilka upplever sig vara diskriminerade, har börjat driva allt fler fall. Det hävdas i en ny rapport från EU-kommissionen om diskriminering i Sverige.
 • EU-ministern på besök 2019-10-28 Studenterna på grundkursen i Europarätt fick fredagen den 25 oktober möjlighet att träffa EU-minister Hans Dahlgren.
 • Modell för att stärka skyddet mot retroaktiv beskattning lanseras i ny avhandling 2019-10-24 Skyddet mot retroaktiv lagstiftning är en grundläggande rättsprincip som borgar för förutsebarhet och likabehandling. Retroaktivitet bör därför inte förekomma om det inte föreligger angelägna allmänna intressen som kan rättfärdiga avsteg från denna princip. I en avhandling från Stockholms universitet analyseras skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk rätt. Utifrån analysen utformas en modell för uttolkningen av skyddet mot retroaktiv beskattning i syfte att bidra till bättre rättssäkerhet vid såväl lagstiftning som rättstillämpning.
 • Något för alla på Nordens största arbetsmarknadsmässa för jurister 2019-10-23 Omkring 2000 personer besökte de cirka 100 utställarna på Juristdagarnas arbetsmarknadsmässa den 10 oktober. Det gör mässan till den största i sitt slag i Norden. Juristdagarna anordnas av Juridiska föreningen, Stockholm – en organisation för juriststudenter vid Stockholms universitet.
 • Våra barn och andras ungar – ett samtal om barn som flytt 2019-10-15 Integrationen av nyanlända, inte minst barn, är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Men hur har det gått för de barn som kommit ensamma till Sverige? Och hur klarar Sverige av att leva upp till kraven i FN:s barnkonvention? Live-inspelning från Stadsbiblioteket. Medverkande: Pernilla Leviner, Eskil Wadensjö, Anna Lund och Gabriella Ahlström.
 • Juridiska institutionen värd för Law School Global Leagues akademiska vinterkonferens 2019-02-14 Juridiska institutionen står för årets värdskap av Law School Global League Deans’ meeting och en Vinterkonferens mellan 18-19 februari 2019. Konferensen (19 februari) har temat ”Global Social Rättvisa” och är öppen för alla intresserade att komma och lyssna på paneldiskussionerna.