Nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt

EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

EU-rätten har fått en allt större inflytande över den nationella arbetsrätten. I seminarierserien som arrangeras av Institutet för social civilrätt behandlar forskare och praktiker aktuella arbetsrättsliga frågor ur ett EU-perspektiv. Seminarierna anslås i kalendariet.

Seminarieserien i allmän rättslära

Under läsåret hålls ett tiotal seminarier i allmän rättslära om aktuella juridiska spörsmål. Talare vid seminarierna är oftast forskare inom rättsvetenskap, men även forskare inom andra discipliner som bedriver juridiskt relevant forskning eller jurister från det praktiska rättslivet. Seminarierna anslås  i kalendariet och äger vanligtvis rum i Fakultetsrummet på plan 8 i Södra huset, C-flygeln.