The Stockholm Centre Oxford Fellowship

Genom ett avtal mellan Stockholm Centre for Commercial Law och University of Oxford ges en yngre forskare verksam vid Juridicum möjligheten att under ett år bli anställd vid Juridiska fakulteten i Oxford och på Christ Church College på ekonomiskt gynnsamma villkor. Forskartjänsten har tillkommit på initiativ från Oxford och är det första samarbetet i sitt slag för den engelska fakulteten. Avsikten är att man under de närmaste åren ska etablera ett motsvarande samarbete med en handfull universitet i Europa.


Digital Futures

Initiativet Digital Futures är ett nytt stort forskningsprogram med stor relevans för samhället - i Sverige och globalt. Flera lärosäten är inblandade i initativet så som KTH, Stockholms universitet och RISE. Från Juridicum finns forskare representerade i den strategiska forskningskommitén.
 

Studentutbyten

Vid Juridiska institutionen finns flera program för studier i utlandet. Dessa är anpassade så att studierna skall kunna tillgodoräknas som specialkurser. Juridiska institutionen har avtal inom ramen för utbytesprogrammen Erasmus och Nordplus samt ett antal bilaterala avtal.