Vi lägger kontinuerligt upp:

  • Platsannonser (fasta tjänster, sommar- och extrajobb, vikariat, projektanställningar och kortare utredningsuppdrag m.m.)
  • Praktikplatser
  • Övriga annonser (stipendier, studiebesök, uppsatsämnen, företagsträffar, m.m.)

<-- Du hittar ingångarna till annonserna i menyn till vänster och du kan prenumerera på respektive annonsflöde via RSS.
 

För dig som vill annonsera

Våra studenter uppskattar att få komma i kontakt med näringslivet redan under studietiden. Samtidigt tror vi att företag och myndigheter kan ha stor nytta av studenternas kunskap och erfarenheter. Dagens juridikstudenter är vana att göra rättsutredningar, de behärskar ny teknik och talar ofta flera språk. De har genom metodinriktade studier lärt sig att formulera problem, analysera och komma med praktiska lösningar. Vi är övertygade om att fler möten mellan näringslivet och universitetet är utvecklande för båda parter och bidrar till att ge nya perspektiv på det juridiska arbetet.

 

Annonsunderlag

Vi tar gärna emot annonser via e-postadress annons@juridicum.su.se. Annonsunderlaget kan vara i PDF-format eller vara skrivet i Word 6.0 eller en senare version. Bifogat nedanför är en artikel-/annonsmall över den layout vi använder på annonserna.

Om annonsen inte har någon sista anmälningsdag, ange hur länge annonsen ska vara tillgänglig.

Annonseringen är kostnadsfri.