Som jurist kan man arbeta inom en mängd olika branscher (inom rättsväsendet, bank och finans, försäkringsbolag, fastighetsförvaltning, vård och omsorg, utbildning, forskning, industri och handel, media, IT, internationella organisationers etc) och inom olika juridiska områden (processrätt, europarätt, affärsrätt, skatterätt, folkrätt, arbetsrätt, försäkringsrätt, immaterialrätt, sjörätt, miljörätt etc).  Jurister kan med andra ord vara anställda på allt ifrån mindre advokatbyråer till stora företag och organisationer inom den privata sektorn eller inom landsting, stat och kommun. Ungefär 40 % av alla yrkesverksamma jurister arbetar som domare, åklagare, advokater, företags-, förvaltnings- eller organisationsjurister.

En jurist arbetar med att lösa juridiska problem samt tolkar lagar och avtal. Jurister ger expertutlåtande och kan representera företag, organisationer, grupper eller privatpersoner inom juridiska frågor. Arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på juridiskt område och bransch men vanliga arbetsuppgifter för en jurist kan vara att föra processer, att utreda, förhandla samt granska eller upprätta avtal och andra rättsliga handlingar. Jurister löser juridiska problem genom att samla in, bearbeta, tolka och tillämpa juridiskt material så som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut.

Arbetsmarknaden för jurister är god och beräknas var i balans beträffande tillgång och efterfrågan även på fem och tio års sikt.

Läs mer om juristyrket och arbetsmarknaden på följande länkar:
Arbetsförmedlingens yrkeskompass
Jusek - läget på arbetsmarknaden

 

Intressanta undersökningar

- Vartannat år görs en uppföljning av våra utexaminerade studenter från juristprogrammet. I enkäten finns lite bakgrundsinformation, hur de upplevde utbildningen och hur det har gått för dem på arbetsmarknaden. Läs den senaste undersökningen här:
Enkätundersökning: Utexaminerade 2014

- 2009 genomfördes en undersökning av hur arbetsgivare ser på juristutbildningen:
Enkätundersökning: Arbetsgivare 2009 (301 Kb)

 

Notarietjänstgöring

Efter avslutad juristutbildning (jur kandexamen alt. juristexamen, 270 hp) finns möjlighet att söka notarietjänstgöring. Syftet med notarietjänstgöringen är att ge nyutexaminerade jurister erfarenhet och utbildning utöver de akademiska studierna. Tjänstgöringen sker huvudsakligen vid tingsrätt eller förvaltningsrätt under två år.

Läs mer om notarietjänstgöring på följande länk:
Sveriges Domstolar - Notarietjänstgöring