Gymnasie-SM i juridik

Avgörs årligen i form av ett rättegångsspel i Juridicums rättegångssal. De tvävlande är gymnasister från hela landet som läser gymnasial juristutbildning. Domare är lärare från Juridicum samt inbjudna jurister från det praktiska rättslivet. Gymnasie-SM i juridik har pågått sedan 2001 och arrangeras  i samarbete med Nordiska Juristakademien.

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet om 30 hp genomförs i samarbete med Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig), Företagsekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen, alla vid Stockholms universitet. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, förskolechefer och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet.