Om Mångfaldsprojektet

Mångfaldsprojektet startades vid Stockholms universitet under hösten 2002 med projektmedel från Rekryteringsdelegationen vid Utbildningsdepartementet. Det övergripande målet med Mångfaldsprojektet var att sammansättningen av studenter på juristprogrammet skulle spegla den sociala mångfalden i samhället. Mångfaldsprojektet vill visa att studier på juristprogrammet inte är förbehållet personer från vissa områden eller sociala grupper.


Mångfaldsprojektet drivs sedan 2006 under Juridiska institutionens ledning.

Mångfaldsprojektets arbete

Mångfaldsprojektet ska ge realistisk information om vad studier på juristprogrammet innebär och vilka arbetsmöjligheter som finns efter fullgjord utbildning. Mångfaldsprojektet arbetar för en smidig övergång mellan gymnasie- och universitetsstudier.

Arbetet består således av att tillhandahålla föreläsningar under den juridiska introduktionskursen (JIK) på juristprogrammet vid Stockholms universitet om skrivande av PM och rättsfallskoncentrat samt tips och råd inför tentamen. Samtidigt representerar Mångfaldsprojektet juristprogrammet vid Stockholms universitet vid öppet hus och mässor. En annan del som Mångfaldsprojektet arbetar med är att tillhandahålla information om studier på universitet och information om juristprogrammet till gymnasieskolor.

Mångfaldsprojektet har möjlighet att ta emot personer som är intresserade av att läsa juridik. Under ditt besök får du följa med en juriststudent för att se hur det är att studera juridik vid Stockholms universitet. Gymnasieelever och personer som nyligen tagit studenten och som inte har andra akademiska erfarenheter har företräde.
För mer information gällande datum för JIK-föreläsningarna hänvisar vi till den juridiska introduktionskursens kurshemsida.

Kontakta oss

Vill din gymnasieskola ha besök av Mångfaldsprojektet eller vill du besöka juristprogrammet vid Stockholms universitet för att se hur det är att studera juridik? Skicka din förfrågan till oss via följande e-postadress: mangfaldsprojektet@gmail.com.
Vid övriga frågor nås vi på samma adress.