Snabblänkar

 

Terminstider

Läsåret 2019/2020

HT2019: 2019-09-02 - 2020-01-19
VT2020: 2020-01-20 - 2020-06-07


Läsåret 2020/2021

HT2020: 2020-08-31 - 2021-01-17
VT2021: 2021-01-18 - 2021-06-05


Fastreg

Fastreg är Juridiska institutionens studieadministrativa system, där du bl.a. anmäler dig till grupper och tentor. Samtliga studenter vid institutionen berörs av systemet. Du loggar in i Fastreg via rubriken i huvudmenyn överst. Läs mer om Fastreg här.

 

Examination

 

Obligatorium

Obligatoriska moment har en giltighetstid om två år. Detta innebär att om du exempelvis uppfyllt ett obligatorium HT2013 så är det giltigt till utgången av HT2015.

 

Disciplinära åtgärder

Förekomsten av otillåtna hjälpmedel och brott mot ordningsföreskrifterna vid examination kan föranleda disciplinära åtgärder. Här finns information om de riktlinjer för disciplinärenden som gäller vid Stockholms universitet.

 

Betygsutdrag/registreringsintyg

Betygsutdrag kan skrivas ut från www.su.se/mittsu om du har ett aktiverat studentkonto. Du kan även erhålla ett betygsutdrag på Studentexpeditionen, Utbildningskansliet i C-huset på plan 4, samt på Infocenter i Studenthuset.  Om det är något som inte stämmer ska du ta kontakt med amanuens/kurssekreterare för den kurs det gäller.

 

Adressändring

Adressändring görs främst i Fastreg men du kan även ändra din adress i funktionen www.su.se/mittsu. Uppgifterna förs in i betygsregistret Ladok. Adressändring till studentkåren måste göras separat hos studentkåren via deras hemsida (www.sus.su.se). Studentkårens register är utgångspunkten för utskick av studentkort och studenttidningen Gaudeamus.

 

Studie- och språkverkstaden

Studie- och språkverstaden finns i Studenthuset och erbjuder undervisning i akademiskt skrivande och individuell texthandledning samt kurser och individuell handledning i studieteknik och tala inför grupp. Läs mer här.