Terminstider

Läsåret 2018/2019
HT2018: 2018-09-09 - 2019-01-20
VT2019: 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018
HT2017: 2017-08-28 - 2018-01-14
VT2018: 2018-01-15 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017
HT2016: 2016-08-29 - 2017-01-15
VT2017: 2017-01-16 - 2015-06-04  


Fastreg

Fastreg är Juridiska institutionens studieadministrativa system, där du bl.a. anmäler dig till grupper och tentor. Samtliga studenter vid institutionen berörs av systemet. Du loggar in i Fastreg via rubriken i huvudmenyn överst. Läs mer om Fastreg här.

 

Examination

 

Obligatorium

Obligatoriska moment har en giltighetstid om två år. Detta innebär att om du exempelvis uppfyllt ett obligatorium HT2013 så är det giltigt till utgången av HT2015.

 

Disciplinära åtgärder

Förekomsten av otillåtna hjälpmedel och brott mot ordningsföreskrifterna vid examination kan föranleda disciplinära åtgärder. Här finns information om de riktlinjer för disciplinärenden som gäller vid Stockholms universitet.

 

Betygsutdrag/registreringsintyg

Betygsutdrag kan erhållas på Infocenter i Studenthuset samt på Studentexpeditionen, Utbildningskansliet i C-huset på plan 4. Betygsutdrag kan även skrivas ut från ”Mitt universitet” (http://mitt.su.se) om du har ett aktiverat studentkonto. Om det är något som inte stämmer ska du ta kontakt med amanuens/kurssekreterare för den kurs det gäller.

 

Adressändring

Adressändring görs främst i Fastreg men du kan även ändra din adress i funktionen ”Mitt universitet” (http://mitt.su.se). Uppgifterna förs in i betygsregistret Ladok. Adressändring till studentkåren måste göras separat hos studentkåren via deras hemsida (www.sus.su.se). Studentkårens register är utgångspunkten för utskick av studentkort och studenttidningen Gaudeamus.

 

Studie- och språkverkstaden

Studie- och språkverstaden finns i Studenthuset och erbjuder undervisning i akademiskt skrivande och individuell texthandledning samt kurser och individuell handledning i studieteknik och tala inför grupp. Läs mer här.