Observera:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:

 • allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 obligatoriska hp på juristprogrammet
 • förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
 • du inte har tagit ut din juris kandidat-/juristexamen innan kursstart eller tar ut den under kursens gång, då det inte är möjligt att tentera påbörjad specialkurs


Svarsinstruktioner för prel. antagna och reserver:
För att behålla sin plats resp. reservplats måste platsen bevakas senast onsdagen den 4 oktober kl. 24 genom att tacka ja. Om man inte bevakar sin plats i tid förlorar man sin plats. Bevakningen görs i Fastreg under rubriken "Kursval" och "Här kan du bekräfta och se resultatet av din ansökan".
Kurserna står i den ordning som du rangordnat kurserna i din ansökan. Om du har preliminärantagits till ditt förstahandsval, har de alternativa valen som du har gjort strukits. Om man inte har blivit antagen till sitt förstahandsval har man placerats som reserv på kursen. Man kan då ha blivit antagen till något av sitt andrahands- eller tredjehandsval. Om man bevakar samtliga platser förutsätts att man vill ha den plats som var högst prioriterad i ansökan ( - bevaka inte platsen annars).

Instruktioner för bevakning:
För att behålla sin plats respektive reservplats måste man tacka ja. Detta kan endast göras i Fastreg och skall senast göras onsdagen den 4 oktober kl. 24, därefter stängs denna funktion i Fastreg. Bevakningen görs genom att gå in på "Kursval" och sedan rubriken "Här kan du bekräfta och se resultatet av din ansökan". För att bevaka en plats måste resp. ruta under rubriken "Status" klickas så att den bockas av. Kontrollera att allt blev rätt genom att gå in i Fastreg igen efter det att du har bockat för rutan! Det är ditt ansvar att kontrollera att du har bevakat platsen på korrekt sätt – annars förlorar du platsen!
Studenter från andra juridiska fakulteter kan inte bevaka sin ansökan via Fastreg och måste därför göra detta senast 4 oktober via e-post till

viktoria.pettersson@juridicum.su.se. Glöm inte att ange vilken/vilka kurser som du vill bevaka, dvs. tacka ja till. En bekräftelse skickas via e-post - spara detta som kvitto! Om du inte har fått en bekräftelse inom rimlig tid, har din bevakning av någon anledning inte kommit fram skicka då ett nytt meddelande. Det är ytterst viktigt att kontrollera att du fått bekräftelsen, annars kan du förlora din plats. (Detta gäller alltså bara studenter från andra juridiska fakulteter).


OBS! Bevakas platsen/reservplatsen inte enligt ovanstående instruktioner går den förlorad. Om man inte bevakar sin plats anses man ha tackat nej och stryks (förturen påverkas inte av detta).


Definitiv antagningslista:
Besked om vilka som har antagits efter bevakningsperioden anslås i Fastreg och på hemsidan under vecka 41 senast den 11/10).
Lediga platser: Om du är intresserad av att läsa någon specialkurs – kontakta amanuensen/kurssekreteraren för att bli uppskriven på reservlistan.
Obs! Samma behörighets- och förkunskapskrav som gäller för att få läsa och påbörja specialkurser skall vara uppfyllda för att kunna bli antagen via en reservlista.
Observera att ett allmänt förbehåll om kursutbudet måste göras. Om det t.ex. visar sig att för få studenter har visat intresse för någon kurs kan denna komma att ställas in alternativt gå som läskurs. Berörda studenter kommer i så fall att kontaktas.
Studenter som har angett att de vill vara anonyma har ersatts med kvittonumret av ansökan.

Preliminära antagningslistor: klicka på aktuell kurs!

 • Bodelning och arvsskifte 15 hp
 • Börsrätt 15 hp
 • Comparative Law 15 hp
 • EU Banking and Financial Integration Law 15 hp
 • European Intellectual Property Law 15 hp
 • Företagsbeskattning 15 hp
 • Försäkringsrätt 15 hp
 • Förundersökning 15 hp
 • IT-rätt 15 hp
 • International Criminal Law 15 hp
 • Kommersiell avtalsrätt 15 hp
 • Insolvensrätt med sakrätt 15 hp
 • Rule of Law, Legal Reform and International Organisations 15 hp
 • Straffrätt och samhälle 15 hp