OBS! Ovanstående gäller ej nyantagna till juristprogrammet eller studenter på fristående kurser.


Nytt fr.o.m. VT 2014:
Registrering på en obligatorisk kurs kan senast göras den andra dagen efter kursens start!


Öppettider registreringsveckan VT 2014:
Måndag X - torsdag X kl. 10.00-16.00
Fredag X kl. 10.00-12.00


Omregistreringar görs av studenten själv i Fastreg. Om du vill delta i gruppundervisningen måste du kontakta respektive amanuens då detta endast kan ske i mån av plats.


Registrering/omregistrering på specialkurser görs av respektive amanuens/kurssekreterare. Registrering på examensarbete görs från och med HT11 av administratören för examensarbete. Läs mer om de nya reglerna kring examensarbete här.

 

Självregistrering:
Studenter på termin 2-7 på juristprogrammet kan registrera sig själva via Fastreg under registreringsveckan på obligatoriska kurser.

Denna självregistrering kommer att kunna göras av samtliga studenter som följer studieordningen och uppfyller respektive förkunskapskrav.

Om du av någon av anledning inte kan självregistrera dig (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknanden) var god besök Studentexpeditionen för registrering.

Obs! Ovanstående gäller ej nyantagna till juristprogrammet eller studenter på fristående kurser!


Fristående kurser:

  • Nyantagna studenter kallas till upprop (med vanlig post) ca. två-tre veckor före terminsstarten den X 2014. Detaljerad information angående höstterminens upprop för respektive kurs läggs ut under Fristående kurser ett par veckor innan terminsstart. Registrering sker efter uppropen.
  • Omregistrering på fristående kurs görs av studenten själv i Fastreg. Omregistrerade studenter som vill delta i gruppundervisningen måste kontakta kursekreteraren/kursamanuensen då detta endast kan ske i mån av plats.

 

STUDENTER SOM AV OLIKA ANLEDNINGAR INTE AVSER ATT LÄSA EN KURS MÅSTE AVREGISTRERA SIG HOS KURSAMANUENSEN/KURSSEKRETERAREN ELLER PÅ STUDENTEXPEDITIONEN INOM EN VECKA FRÅN KURSSTART.

Detta gör att ni på så sätt räknas som förstagångsregistrerade när ni registrerar er nästa gång.
Detta är av stor vikt då endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen.


Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!

 

 

För övrig administrativ information - se studiehandboken.