Dispens

Om du vet att du inte har uppfyllt förkunskapskraven och inte kan självregistrera dig vid terminsstart måste du innan kursen börjar söka dispens för att kunna registreras. Du söker dispens genom att besöka studievägledningen vid Utbildningskansliet på plan 4 i C-huset.


Förkunskapskrav - juristprogrammet,
antagna fr.o.m. HT 2012:

Obligatoriska kurser

Civilrätt A* För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat i Juridisk introduktionskurs.
Civilrätt B För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat i Juridisk introduktionskurs.
Civilrätt C För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första terminen samt godkänt resultat i Civilrätt A.
Civilrätt D För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första terminen samt godkänt resultat i Civilrätt A.
Associationsrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första terminen samt godkänt resultat i Civilrätt A.
Skatterätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första och andra
terminen samt godkänt resultat i Civilrätt D och fullgjorda obligatorier i Associationsrätt.
Straffrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första och andra
terminen samt godkänt resultat i Civilrätt D och fullgjorda obligatorier i Associationsrätt.
Processrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra
och tredje terminen samt fullgjorda obligatorier i Straffrätt.
Folkrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra
och tredje terminen samt fullgjorda obligatorier i Straffrätt.
Internationell privaträtt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra
och tredje terminen samt fullgjorda obligatorier i Straffrätt.
Rättshistoria För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra,
tredje och fjärde terminen samt godkänt resultat i Processrätt.
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra,
tredje och fjärde terminen samt godkänt resultat i Processrätt.
Rättsinformatik För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra,
tredje, fjärde och femte terminen samt fullgjorda obligatorier i Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt.
Allmän rättslära För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra,
tredje, fjärde och femte terminen samt fullgjorda obligatorier i Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.


Specialkurser och examensarbete

Specialkurser För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150
högskolepoäng. Därutöver tillkommer de särskilda förkunskapskrav som föreskrivs i respektive kursplan.
 Examensarbete För tillträde till undervisning, inklusive handledning, och examination krävs godkända resultat i samtliga
obligatoriska kurser på juristprogrammet.

 

 

* Observera att kursen Civilrätt A, 22,5 hp, som ges på termin 2 måste ha avklarats med godkänt resultat för att studenten ska få registrera sig på eller tentera kurser på efterföljande terminer.