Obligatoriska kurser

Här finns en uppställning på samtliga obligatoriska kurser inom juristprogrammet (nya studieordningen): Obligatoriska kurser på juristprogrammet (100 Kb)

 

Dispens

Om du vet att du inte har uppfyllt förkunskapskraven måste du innan kursen börjar söka dispens för att kunna registreras. Du söker dispens genom att besöka Utbildningskansliet.


Förkunskapskrav - nya studieordningen,
dvs. antagna fr.o.m. HT 2012:

Civilrätt A För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat i Juridisk introduktionskurs.
Civilrätt B För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat i Juridisk introduktionskurs.
Civilrätt C För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första terminen
samt godkänt resultat i Civilrätt A.
Civilrätt D För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första terminen
samt godkänt resultat i Civilrätt A.
Associationsrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första terminen
samt godkänt resultat i Civilrätt A.
Skatterätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första och andra
terminen samt godkänt resultat i Civilrätt D och fullgjorda obligatorier i Associationsrätt.
Straffrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första och andra
terminen samt godkänt resultat i Civilrätt D och fullgjorda obligatorier i Associationsrätt.
Processrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra
och tredje terminen samt fullgjorda obligatorier i Straffrätt.
Folkrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra
och tredje terminen samt fullgjorda obligatorier i Straffrätt.
Internationell privaträtt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra
och tredje terminen samt fullgjorda obligatorier i Straffrätt.
Rättshistoria För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra,
tredje och fjärde terminen samt godkänt resultat i Processrätt.
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra,
tredje och fjärde terminen samt godkänt resultat i Processrätt.
Rättsinformatik För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra,
tredje, fjärde och femte terminen samt fullgjorda obligatorier i Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt.
Allmän rättslära För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra,
tredje, fjärde och femte terminen samt fullgjorda obligatorier i Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.
Specialkurser För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150
högskolepoäng. Därutöver tillkommer de särskilda förkunskapskrav som föreskrivs i respektive kursplan.
 Examensarbete För tillträde till undervisning, inklusive handledning, och examination krävs godkända resultat i samtliga
obligatoriska kurser på juristprogrammet.
 Information:  Observera att kursen Civilrätt A, 22,5 hp, som går den andra terminen måste ha avklarats med godkänt resultat för att studenten ska få registrera sig på eller tentera kurser på efterföljande terminer.  

 

 

Förkunskapskrav - gamla studieordningen,
dvs. antagna t.o.m. VT 2012:

Statsrätt Godkänd tentamen i JIK och Juridisk informationssökning (Rättsteknik)
Folkrätt Godkänd tentamen i JIK och Juridisk informationssökning (Rättsteknik)
Europarätt Godkänd tentamen i JIK och Juridisk informationssökning (Rättsteknik)
Rättsinformatik Godkänd tentamen i JIK och Juridisk informationssökning (Rättsteknik)
Civilrätt 2 Godkänd tentamen i JIK, Juridisk informationssökning (Rättsteknik) och Statsrätt
Civilrätt 3 Godkänd tentamen i JIK, Juridisk informationssökning (Rättsteknik) och Statsrätt
Civilrätt 4 Godkända tentamina termin 1 och statsrätt för tillträde till undervisningen För examination krävs även godkänd tentamen i Civilrätt 2
Straffrätt Godkända tentamina termin 1 och statsrätt för tillträde till undervisningen För examination krävs även godkänd tentamen i Civilrätt 2
Processrätt Godkända tentamina termin 1-3 genomgången undervisning i Straffrätt
Företagsekonomi Godkända tentamina termin 1-3 och godkänd tentamen i Civilrätt 4
Associationsrätt Godkända tentamina termin 1-3 och godkänd tentamen i Civilrätt 4
Skatterätt Godkända tentamina termin 1-3, Civilrätt 4 samt genomgången undervisning i Företagsekonomi och Associationsrätt
Förvaltningsrätt Godkända tentamina termin 1-3, Civilrätt 4 samt Processrätt
Rättshistoria Godkända tentamina termin 1-5
Nationalekonomi Godkända tentamina termin 1-5
Internationell privaträtt Godkända tentamina termin 1-5
Allmän rättslära Godkända tentamina termin 1-5
Specialkurser Godkända tentamina i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng. Därtill kommer de särskilda förkunskapskrav som föreskrivs i respektive kursplan.
Examensarbete Godkända tentamina i alla obligatoriska kurser förutom Nationalekonomi. Som särskilt tillträdeskrav gäller att obligatoriska kurser inom ämnesområdet för examensarbetet skall ha tenterats med godkänt resultat. Examensarbete kan innefatta praktik. För närmare information ta kontakt med Utbildningskansliet.
Information: Observera att kursen Civilrätt 2, 22,5 hp, som går den tredje terminen ska ha avslutats med godkänt resultat för att studenten ska få tentera kurser på efterföljande terminer. Du kan däremot delta i undervisningen på civilrätt 4 (den första kursen på termin 4).