Allmän information

Vid Juridiska institutionen finns flera program för studier i utlandet. Dessa är anpassade så att studierna skall kunna tillgodoräknas som specialkurser inom Juristprogrammet för att sedan eventuellt kunna väljas in i examen. Utbytesprogrammen bygger på den grundläggande tanken att de institutioner som har träffat avtal om utbyte ömsesidigt skall erkänna de kurser som studenten läser vid värdfakulteten. Det ställs inte lägre krav på en utbytesstudent vid värderingen av studieresultat, utan värdering sker efter samma riktlinjer som för en "inhemsk" student. Utbytesstudenterna är befriade från eventuella kurs- och terminsavgifter.

För se vilka parteruniversitet som finns på Juridiska institutionen, klicka på länkarna till vänster benämnda Erasmus+, Nordplus och Bilaterala Avtal.
<-------------------------

Observera att den som blir antagen till ett utbyte själv måste vara beredd att ordna bostad, eventuellt visum och kompletterande försäkring mm.

Här kan en sitta och fundera på juridik. Bild från partneruniversitet i New Orleans. Foto:Privat.
Här kan en sitta och fundera på juridik. Bild från partneruniversitet i New Orleans. Foto:Privat.

Generellt kan du räkna med att kunna studera på engelska på de allra flesta av våra avtal. Dock finns det undantag i Frankrike, Tyskland, Spanien samt i Sydamerika. Här bör du känna dig säker på det inhemska språket redan innan du åker iväg då utbudet av engelska kurser är minimal eller icke-existerande. Mer information om detta finns under fliken "Vart kan jag åka?" samt specificeras i varje utlysning. 

I våra avtal har vi bortförhandlat alla språktester som ett krav för antagning till värduniversiteten. Dock ingår det ett språktest inom Erasmus+. Du kan läsa mer om språktestet inom Erasmus+ här. På våra övriga avtal utanför Erasmus+ och Nordplus så kan ett språktest bli aktuellt om gymnasiebetygen är för gamla eller för låga. Bedömningen sker av våra partneruniversitet och på ett case to case basis. Vi kan skriva ett intyg som i många fall gör att ett kostsamt språktest inte behöver bli aktuellt. På grund av bland annat detta ingår det personliga brevet på engelska i ansökningsprocessen.

Du kan läsa studentrapporter från utlandsstudier via våra utbytesavtal om du klickar på länken här ovanför till höger som heter "Studentrapporter".


Ansökan

Utbytesplatserna utlyses genom publicering på Juridicums hemsida under "Aktuell Studentinformation" två gånger per år inför nästkommande läsår. Mer information om detta samt hittar du under flikarna "När ansöker jag?" och "Hur ansöker jag?" i menyn till vänster.

 

Från en korridor hos värduniversitet Panthéon Assas i Paris. Foto: Privat
Från en korridor hos värduniversitet Panthéon Assas i Paris. Foto: Privat

Finansiering

Studierna finansieras med studiemedel men det finns även möjlighet att söka Juridiska fakultetens donationsstipendier; för ytterligar information läs här. Sista ansökningsdag för dessa stipendier brukar vara i mitten på april. En student som åker på en ERASMUS-plats är berättigad till Erasmus-stipendium (under förutsättning att man inte har fått ett Erasmus-stipendium för tidigare utbyte på 12 månader). 


Tillgodoräknande av kurser

Studierna, eller delar av dem, ska tillgodoräknas som specialkurser inom juristprogrammet. För att vara säker på att kurserna kan tillgodoräknas efter hemkomst skall alla kursval godkännas innan avresa av internationell koordinator på Juridiska institutionen. Detta görs via ett s.k. Learning Agreement. Även förändringar som sker på plats skall godkännas av koordinator (via mail). En studenten som får en nominering till ett utbyte kommer att få mycket information om detta innan avresa så det inte uppstår några överraskningar vid hemkomst.

Mer ingående information om tillgodoräknande under fliken "För nominerade studenter" och i PDF:n "Information - Efter hemkomst".


Andra alternativ

Stockholms universitet erbjuder utbytesplatser på central nivå, sk. university wide agreements; för mer information om detta kontakta Sektionen för internationell mobilitet. Student som sökt och nominerats till en utbytesplats i annan pågående utlysningsprocess (via en annan institution eller Stockholms universitets centrala avtal) har ej rätt att ansöka om utbyte via Juridiska institutionens utbytesavtal för samma tidsperiod.

För ytterligare information kontakta Sektionen för internationell mobilitet (se ovan).

 

Åka på egen hand

Utlandsstudier på egen hand sköter studenten själv förutom att stämma av kurser med de internationella koordinatorerna om de ska tillgodoräknas efter hemkomst.

 

Studier utomlands efter avslutade studier

Tyvärr kan institutionen inte erbjuda någon hjälp vad avser kurser och utbildningar utomlands efter avslutad juristutbildning. Det informationsmaterial som skickas till utbildningskansliet anslås på anslagstavlorna utanför studentexpeditionen.