För att du lätt skall veta vart du skall använda dig med olika frågor följer nedan en förteckning på vem som är huvudansvarig för olika studentärenden. I de fall Utbildningskansliet eller studievägledningen står angivet kan du vända dig till den person som har mottagnings- eller telefontid vid det angivna tillfället. 

För den särskilda kursinformationen svarar i första hand amanuenser/kurssekreterare. Se även kontaktuppgifter nedan i andra studentärenden som faller utanför Utbildningskansliet.

 

Adressändring Fastreg, Studentexpeditionen samt Studentkåren
Antagning juristprogrammet  juristprogrammet@juridicum.su.se
Antagning fristående kurser (ex. Jik, Jök) fristaende-kurser@juridicum.su.se
Avregistreringar kurser  Studentexpeditionen eller studievägledningen
Betygsrapportering  Studentexpeditionen eller resp. kursadministratör
Betygsutdrag 

Via studentkontot: http://mitt.su.se/
eller Utbildningskansliet

Dispensansökan  Studievägledningen 
Examensbevis  Examensgruppen på Studentavdelningen
Funktionsnedsättning - kontaktperson Viktoria Pettersson
Gamla studieordningen  Charlotta Lindström
Intyg - registrering  Utbildningskansliet
Juristcentrum  Promi Hoque
Ladokintyg (studieintyg)  Via studentkontot: http://mitt.su.se 
eller Utbildningskansliet
Kompletteringsutbildningen för utländska jurister 

Helene Fotiadis Forssjö

Kursplaner  Planarkivet på SU
Magisterprogram  Magisterkoordinator (master@juridicum.su.se)
Namnändring  Studentexpeditionen 
Omregistreringar kurser  Studentexpeditionen eller kursadministratör/ amanuens
Praktikplatser  Promi Hoque
Registrering obligatoriska kurser  Studentexpeditionen, studievägledningen
Specialkurser - ansökan och antagning  Buster Sanderson
Studiehandboken  Studievägledningen 
Studieavbrott  Jenny Nyman Hök
Studieuppehåll  Jenny Nyman Hök
Tillgodoräknanden, svenska betyg juristprogrammet Charlotta Lindström
Tillgodoräknanden, svenska betyg fristående kurser Viktoria Pettersson
Tillgodoräknanden, utländska betyg  Internationell koordinator (exchange@juridicum.su.se
Uppsatsbeställning  roger.nilsson@juridicum.su.se eller Roger Nilsson, tfn: 08-16 26 12 
Uppsatsförsäljning Studentexpeditionen
Utlandsutbyten (Erasmus, Nordplus, m.fl.) Internationell koordinator (exchange@juridicum.su.se