För att du lätt ska veta vart du ska använda dig med olika frågor följer nedan en förteckning på vem som är huvudansvarig för olika studentärenden. I de fall Utbildningskansliet eller studievägledningen står angivet kan du vända dig till den person som har mottagnings- eller telefontid vid det angivna tillfället. 

För den särskilda kursinformationen svarar i första hand amanuenser/kurssekreterare. Se även kontaktuppgifter nedan i andra studentärenden som faller utanför Utbildningskansliet.

 

Adressändring Fastreg, Studentexpeditionen samt Studentkåren
Antagning juristprogrammet  juristprogrammet@juridicum.su.se
Antagning fristående kurser (ex. Jik, Jök) fristaende-kurser@juridicum.su.se
Avregistreringar kurser  Via studentkontot www.su.se/mittsu eller studievägledningen
Betygsrapportering  Resp. kursadministratör
Betygsutdrag 

Via studentkontot www.su.se/mittsu
eller Utbildningskansliet

Dispensansökan  Studievägledningen 
Examensbevis  Examensgruppen på Studentavdelningen
Funktionsnedsättning - kontaktperson Viktoria Pettersson
Gamla studieordningen  Charlotta Lindström
Intyg - registrering  Via studentkontot www.su.se/mittsu eller Utbildningskansliet
Annonsering praktik och lediga tjänster Promi Hoque
Ladokintyg (studieintyg)  Via studentkontot www.su.se/mittsu 
eller Utbildningskansliet
Kompletteringsutbildningen för utländska jurister 

Helene Fotiadis Forssjö

Kursplaner  Planarkivet på SU
Magisterprogram  Magisterkoordinator (master@juridicum.su.se)
Namnändring  Studentexpeditionen 
Omregistreringar kurser  Kursadministratör/ amanuens eller Studentexpeditionen
Registrering obligatoriska kurser  Webbregistrering via studentkontot www.su.se/mittsu eller studievägledningen
Specialkurser - ansökan och antagning  Viktoria Pettersson
Studiehandboken  Studievägledningen 
Studieavbrott  Jenny Nyman Hök
Studieuppehåll  Jenny Nyman Hök
Tillgodoräknanden, svenska betyg juristprogrammet Charlotta Lindström
Tillgodoräknanden, svenska betyg fristående kurser Viktoria Pettersson
Tillgodoräknanden, utländska betyg  Internationell koordinator (exchange@juridicum.su.se
Uppsatsbeställning  roger.nilsson@juridicum.su.se eller Roger Nilsson, tfn: 08-16 26 12 
Utlandsutbyten (Erasmus, Nordplus, m.fl.) Internationell koordinator (exchange@juridicum.su.se