I Fastreg kan du bl.a. välja grupp, anmäla dig till tentamen, se i vilken skrivsal du ska tentera, omregistrera dig, se dina betyg och göra adressändringar.

Du når Fastreg via denna länk eller via huvudmenyn ovan. Använd gärna terminalen utanför Studentexpeditionen i C-huset på plan 4.

Dina uppgifter i systemet är skyddade genom att du måste logga in med en PIN-kod. Vid registreringen får du information om hur du loggar in.

Du måste vara registrerad på en kurs för att kunna välja grupp och anmäla dig till tentamen. Registrering sker antingen genom självregistrering via Fastreg under registreringsveckan (endast för studenter på termin 2-7 på juristprogrammet som uppfyller alla förkunskapskrav) eller genom ett personligt besök på Studentexpeditionen, plan 4 i C-huset, under registreringsveckan (för öppettider var god se Utbildningskansliet).
Omregistreringar görs av studenten själv i Fastreg.


FAQ - Fastreg

Var loggar man in?
På Juridicums hemsida (första sidan) hittar du en länk till inloggningen för Fastreg.

Jag har försökt logga in men det går inte.
Det är bara den som är registrerad på en kurs vid Juridiska institutionen som kan logga in i Fastreg. Är du verkligen på Fastregs inloggningssida (ett vanligt fel är att man försöker logga in från Mitt universitet)?

Mina användaruppgifter fungerar inte.
Ditt användarnamn består av hela ditt personnummer, inklusive bindestrecket innan de fyra sista siffrorna.

Min pin-kod fungerar inte.
Är du säker på att du knappar in rätt kod? Har du möjligen bytt?
Använd funktionen ”Glömt pin-kod” på inloggningssidan, din pin-kod skickas då till den e-postadress du angett i Fastreg.

Jag har bytt pin-kod men den nya fungerar inte.
Troligen har du kvar din gamla kod.
Använd funktionen ”Glömt pin-kod” på inloggningssidan, din pin-kod skickas då till den e-postadress du angett i Fastreg.

Jag vill anmäla mig till en grupp, men det går inte.
- Gruppen kan vara full.
- Anmälningsperioden har inte börjat eller anmälningsperioden har slutat.
- En annan anledning kan vara att du är omregistrerad på kursen, det är endast de som är registrerade för första gången som kan välja grupp via Fastreg. Kontakta amanuensen/kurssekreteraren.

Jag vill anmäla mig till en tenta men det går inte.
- Du måste vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentan.
- Anmälningsperioden har inte börjat eller anmälningsperioden har slutat.

Jag har fel betyg i kursen Rättsteknik med rättsinformatik.
Nej, det är rätt betyg! I Fastreg ser du resultatet från delkursen ”Rättsteknik 3 hp” där det bara ges betyget B. När du tenterat delkursen ”Rättsinformatik 6 hp” får du ett graderat slutbetyg för hela kursen ”Rättsinformatik med rättsteknik 9 hp”.

Är det här Fastreg-kontot samma som jag har på Företagsekonomiska institutionen?
Nej, det här gäller bara för de kurser du läser vid Juridiska institutionen.

Kan jag se resultat för alla kurser som jag läst på universitetet i Fastreg?
Nej, det här gäller bara för de kurser du läser vid Juridiska institutionen.

Kan jag omregistrera mig i Fastreg?
Ja, det går bra.

Jag ser inte mina tillgodoräknade kurser.
Tillgodoräknanden syns inte i Fastreg utan endast i Ladok.

Betyget i Fastreg stämmer inte överens med det i Ladok.
Detta kan bero på att du begärt omprövning av tentamensresultat. Kontakta Utbildningskansliet eller amanuens/kurssekreterare. Det är alltid betyget i Ladok som är det officiella.