Allmänt:

  • Antagningspoäng juristprogrammet VT2013
  • Studiehandboken HT2013
  • Nyheter i juristutbildningen (Bologna)

Examination:

  • Examinationsregler vid Juridiska institutionen
  • Tentamensregler vid Stockholms universitet
  • Betygsstatistik år 2012

Utbildningen:

Undersökningar:

  • Enkätundersökning: Utexaminerade 2010
  • Enkätundersökning: Arbetsgivare 2009

Övrigt:

  • Uppsatser i fulltext
  • Vem ska jag kontakta på Utbildningskansliet?