Filmer OH Ytterligare information
Att göra en juridisk analys    
Att finna rätt    
Arbetsmarknadsparternas självreglering- arbetsrättsliga källor    
Digitala rättskällor inkl. databaser (Westlaw och Heinonline)    
Ordbehandlingsprogram, tekniska hjälpmedel och tips    
Uppsatser och akribi    
Att skriva uppsats – den språkliga utformningen    
Teknik och uppsatsskrivande    
Digital informationshantering    
Ytterligare några få ord om metoder Ytterligare några få ord om metoder (372 Kb)  
Kritisk rättsdogmatik Introduktion, del 2 Kritisk rättsdogmatisk metod (868 Kb)  
Juridiska metoder – komparativa rättsmetoder Komparativa rättsmetoder (370 Kb)  
Juridiska metoder – feministiska rättsmetoder: del 1del2del 3 FemR1 (422 Kb) FemR2 (403 Kb) FemR3 (476 Kb)  
Juridiska metoder – Critical Race teori: del 1, del2 CR1 (406 Kb) CR2 (434 Kb)  
Juridiska metoder – rättssociologi, law in context    
Juridiska metoder – rättsekonomi: del 1, del 2, del 3    
Att bedöma andras juridiska texter och bygga grunden till konstruktiv kritik

Utgångspunkter allmänt, Faktakunskap och framställning, Material, metod och argumentation, Slutsatser, källor och språk , Introduktion och formalia för civilrätt C

Att bedöma andras juridiska texter (1370 Kb)  
Den muntliga presentationen och opponeringen av uppsatserna    
Att skriva tentasvar