Kritisk rättsdogmatik Introduktion, del2 Kritisk rättsdogmatisk metod (868 Kb)  
Att skriva PM med klientperspektiv del 1, del 2, del 3 Att skriva PM med klientperspektiv (1533 Kb)  
Att bedöma andras juridiska texter och bygga grunden till konstruktiv kritik Utgångspunkter allmänt, Faktakunskap och framställning, Material, metod och argumentation, Slutsatser, källor och språk