Filmer OH

Ytterligare material

Arbetsmarknadsparternas självreglering- arbetsrättsliga källor    
Att använda sig av en juridisk metod    
Juridiska metoder – komparativa rättsmetoder Komparativa rättsmetoder (370 Kb)  
Feministiska rättsmetoder: del 1, del 2, del 3

FemR1 (422 Kb) FemR2 (403 Kb) FemR3 (476 Kb)

 
Critical Race teori: del 1, del 2 CR1 (406 Kb) CR2 (434 Kb)  
Rättsociologi, law in context    
Rättsekonomi: del 1, del 2, del 3    
Kritisk rättsdogmatik Introduktion, del 2    
Ytterligare några ord om metoder Ytterligare några få ord om metoder (372 Kb)  
Att bedöma andras juridiska texter och bygga grunden till konstruktiv kritik del1, del 2, del 3, del 4 X  

EU-rättslig metod