Blandat

Adressändring (24 Kb)
Ansökan om studieuppehåll (71 Kb)
Consent to Internet publication etc. Master Programmes (47 Kb) (eng)
Definitivt studieavbrott juristprogrammet (71 Kb)
Examination på annan ort (118 Kb)


Dispensansökan

Dispens examensarbete (76 Kb)
Dispensansökan - specialkurser (73 Kb)
 

Omprövningsblankett

Blankett för omprövning (128 Kb)

 

Ansökan om svenska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande inom juristprogrammet/fil kand programmet i rättsvetenskap:

1. Ansökan om svenskt tillgodoräknande inom juristprogrammet (37 Kb)

2. Ansökan om tillgodoräknande från äldre studieordning av juristprogrammet vid SU till nuvarande (86 Kb)


Tillgodoräknande som fristående kurs (dvs. ej inom juristprogrammet):

Ansökan om svenskt tillgodoräknande som fristående kurs (72 Kb)  (Obs! Kurs ska ej tillgodoräknas inom juristprogrammet)

 

Ansökan om utländska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande av kurs läst utomlands:

Ansökan om tillgodoräknande av studier utomlands (73 Kb)Ansökan examensarbete

Examensarbete (120 Kb)  

Blankett, Projekt PM (40 Kb)  (Från och med HT 18)

 

Ansökan fristående kurs "Juridik och praktik"

Juridik och praktik (90 Kb)

 

Utbytesstudier

För att få dokumenten Learning Agreement och ev. Changes to Learning Agreement maila till Office of International Affairs på exchange@juridicum.su.se.