Blandat

Adressändring (24 Kb)
Ansökan om studieuppehåll (71 Kb)
Consent to Internet publication etc. Master Programmes (47 Kb) (eng)
Definitivt studieavbrott juristprogrammet (71 Kb)
Examination på annan ort (118 Kb)


Dispensansökan

Dispens examensarbete (76 Kb)
Dispensansökan - specialkurser (73 Kb)
 

Omprövningsblankett

Blankett - omprövning (179 Kb)
 

Ansökan om svenska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande inom juristprogrammet/fil kand programmet i rättsvetenskap:

1. Ansökan om tillgodoräknande för antagna fr.o.m. HT2014 (148 Kb)
2.  Ansökan om tillgodoräknande för antagna före HT2014 (87 Kb)

3. Ansökan om tillgodoräknande från en äldre studieordning läst vid SU till den nya studieordningen


Tillgodoräknande som fristående kurs (dvs. ej inom juristprogrammet):

Ansökan om svenskt tillgodoräknande som fristående kurs (72 Kb)  (Obs! Kurs ska ej tillgodoräknas inom juristprogrammet)

 

Ansökan om utländska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande av kurs läst utomlands:

Ansökan om tillgodoräknande av studier utomlands (73 Kb)Ansökan examensarbete

Examensarbete (120 Kb)  

Blankett, Projekt PM (40 Kb)  (Från och med HT 18)

 

Ansökan fristående kurs "Juridik och praktik"

Juridik och praktik (90 Kb)

 

Utbytesstudier

För att få dokumenten Learning Agreement och ev. Changes to Learning Agreement maila till Office of International Affairs på exchange@juridicum.su.se.