Anvisningar - hur man skickar en ifylld blankett bifogat i ett e-postmeddelande via Adobe Acrobat DC:


1) Klicka på den ifrågavarande blanketten här nedan. 

2) Ladda ner blanketten genom att klicka på den andra symbolen längst upp till höger (symbolen ser ut som en nedåtriktad pil).

3) Öppna blanketten i Adobe Acrobat DC (om programmet inte finns tillgängligt i din dator/surfplatta/telefon behöver du ladda ner programmet).

4) Fyll i de rutor som är ifyllbara. 

5) Klicka på symbolen som ser ut som ett kuvert näst längst upp i mitten av sidan. När du har gjort detta så kommer PDF-filen att bifogas i ett e-postmeddelande per automatik (under förutsättning att du använder e-posttjänsten Microsoft Outlook).

Obs: Om du använder en annan e-posttjänst så kommer den ifrågavarande knappen inte att fungera. I sådana fall behöver du bifoga PDF-filen manuellt i den e-posttjänsten som du använder. 

Alternativt:

Ibland är blanketten tom (trots att studenten fyllt i den) när vi öppnar den. Prova då att först spara ner den oifyllda blanketten på din egen dator för att sedan fylla i och åter spara den innan den skickas som bilaga i ett e-postmedelande.
 

Blandat

Adressändring (194 Kb)
Ansökan om studieuppehåll (532 Kb)
Definitivt studieavbrott juristprogrammet (204 Kb)
Examination på annan ort (118 Kb)


Dispensansökan

Dispens examensarbete (136 Kb)
Dispensansökan - specialkurser (198 Kb)
 

Omprövningsblankett

Blankett för omprövning (129 Kb)

 

Ansökan om svenska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande inom juristprogrammet/fil kand programmet i rättsvetenskap:

1. Ansökan om svenskt tillgodoräknande inom juristprogrammet (252 Kb)

2. Ansökan om tillgodoräknande från äldre studieordning av juristprogrammet vid SU till nuvarande (156 Kb)


Tillgodoräknande som fristående kurs (Obs! kurs ska ej tillgodoräknas inom juristprogrammet):

Ansökan om svenskt tillgodoräknande som fristående kurs (199 Kb)

Ansökan om utländska tillgodoräknanden

Tillgodoräknande av kurs läst utomlands:

Ansökan om tillgodoräknande av studier utomlands (303 Kb)Ansökan examensarbete

Anmälningsblankett examensarbete (140 Kb)  

Blankett, Projekt PM (87 Kb)  (Från och med HT18)

 

Ansökan fristående kurs "Juridik och praktik"

Juridik och praktik (112 Kb)

 

Utbytesstudier

För att få dokumenten "Learning Agreement" och ev. "Changes to Learning Agreement" e-posta till Office of International Affairs på exchange@juridicum.su.se.