Samtliga examen i juridik utfärdas sedan 1 juli 2015 av den centrala examensgruppen på Studentavdelningen vid Stockholms universitet.

Ansökan om examen görs via minastudier.su.se.

Kontaktuppgifter till examensgruppen vid Studentavdelningen finns här.

 

  • Juris kandidat (JK), 270 högskolepoäng
    (Observera att denna endast kan tas ut av studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007)
  • Juristexamen, 270 högskolepoäng (fr.o.m. HT2007)
  • Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning (GRU), 120 högskolepoäng
    (Observera att denna endast kan tas ut av studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007)
  • Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap, 180 högskolepoäng


Diplomering
Diplomutdelning arrangeras inte av juridiska fakulteten utan av universitetets konferensservice. Detta sker vid universitetets magisterpromotion. Läs mer på på universitetets sidor om magisterpromotion.
E-post: magisterpromotion@su.se.