Har du synpunkter på din utbildning?

Om du som student har synpunkter på din utbildning kan du vända dig till Juridiska institutionens linjeråd som sitter med i institutionens beslutande organ och kan driva frågor där. Kontaktuppgifter hittar du här: https://sus.su.se/rad-och-natverk/juridiska-linjeradet.

 

Tycker du att du blivit felaktigt behandlad i ett enskilt ärende?

I så fall kan du vända dig till studentkårens studiebevakare. Kontaktuppgifter här: https://sus.su.se/kontakt.

 

Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Om du som student blir utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier ska du i första hand vända dig till institutionens prefekt: Gustaf Sjöberg, rum C 889, tfn: 08-16 39 72, e-post: gustaf.sjoberg@juridicum.su.se. Du kan också vända dig till stf. prefekt Jane Reichel, rum C 910, tfn: 08-16 26 14, e-post: jane.reichel@juridicum.su.se eller till studierektor Viktoria Pettersson, rum C 454, tfn: 08-16 13 04, e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se. Det går också bra att tala med en lärare eller annan anställd som du har förtroende för.

Om institutionen inte vidtar någon åtgärd trots att du tagit upp frågan eller om du av någon anledning känner att du vill tala med någon utanför institutionen är du välkommen att kontakta universitetets jämlikhetssamordnare via e-post: jamlikhet@su.se. Hit kan du också vända dig om du är sökande till universitetet och upplever dig utsatt för kränkande särbehandling.

 

Studenters rättigheter och skyldigheter

Mer information om studenters rättigheter och skyldigheter vid Stockholms universitet hittar du här: https://www.su.se/utbildning/studentliv/studentr%C3%A4ttigheter.

 

Säkerhet och hälsa

Mer information om vart man kan vända sig om/när något allvarligt händer finns här: https://www.su.se/utbildning/studentservice/kris-st%C3%B6d.