Obs! Vi gör inga bedömningar av utländska juristexamina utan hänvisar till Universitets- och högskolerådet.

 

1. Juristprogrammet, 270 hp (4,5 år)

Juristprogrammet söks via www.antagning.se senast 15 oktober inför vårterminen alternativt senast 15 april inför höstterminen.

Behörighet:
Förkunskapskrav:  Grundläggande behörighet + Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1).


Möjligheten att kunna tillgodoräkna sig kurser från utländska juridikexamina är begränsad.

Frågor om behörighet kan ställas till Antagningsenheten vid Stockholms universitet.

Övriga frågor gällande juristprogrammet besvaras av studievägledare Jenny Nyman Hök.
 

2. Kompletteringsutbildning för utländska jurister 

Här finns mer information om Kompletteringsutbildningen.
Vid frågor gällande Kompletteringsutbildningen för utländska jurister var god kontakta Helene Fotiadis Forssjö: helene.fotiadis.forssjo@juridicum.su.se eller tel: 08-162920.
 

3. EU-advokater

Om du är advokat från annat land inom EU och EES eller Schweiz finns möjligheten att bli advokat i Sverige. Vänligen kontakta Advokatsamfundet för mer information ang. detta.
 

4. Magisterutbildning

Mer information om våra magisterutbildningar finns här.
 

5. Arbetssökande

Om du behöver hjälp med att söka arbete eller information om ”Korta vägen” kan du kontakta Arbetsförmedlingen. www.arbetsformedlingen.se.