Övriga annonser (stipendier, events, uppsatsämnen etc)

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska institutionen
 4. Utbildning
 5. Arbete och karriär
 6. Övriga annonser (stipendier, events, uppsatsämnen etc)

Övriga annonser (stipendier, events, uppsatsämnen etc.)

 • Favorit i repris: Är du intresserad av att arbeta inom FN, Världsbanken eller EU i framtiden? 2018-02-23 Sidas enhet för kapacitetsutveckling bjuder tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor in dig som är intresserad av att arbeta inom internationellt utvecklingssamarbete till en eftermiddag där du får möta personer som deltagit i Sidas internationella resursbasprogram Junior Professional Program, Junior Professional in Delegation och Bilaterala Biträdande Experter.
 • Vill du skriva eller har du skrivit en uppsats som handlar om utlandssvenskar? Skicka den till oss! 2018-02-22 Svenskar i Världen är en intresseorganisation för de drygt 660 000 svenskar som bor utomlands och den enda organisationen som representerar utlandssvenskarnas intressen, både i Sverige och utomlands.
 • HANNES SNELLMAN SUMMER SCHOOL 2018 BÖRJAR NÄRMA SIG – SAVE THE DATE! 2018-02-14 Hannes Snellman Summer School är en tvådagars intensivkurs för juriststudenter. Årets tema är Tech Is All Around, och fokuserar på hur den nya tekniken påverkar avtal och förhandlingar. Eventet är på Hannes Snellmans kontor i Stockholm den 23-24 augusti 2018, och innehåller föreläsningar och diskussioner tillsammans med personer från juristbranschen och näringslivet.
 • Lagböcker 2018-02-12 Äldre lagböcker till försäljning på Högsta domstolens registratorskontor.
 • Karriärservices workshopserie i karriärplanering 2018-01-31 ​I workshopserien ingår praktiska övningar, reflektioner och diskussioner för att öka självinsikten om kompetens och potential inför steget ut på arbetsmarknaden.
 • Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden 2018-01-23 Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.
 • Bidrag till utlandsstudier m.m. 2018-01-19 Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning instiftades den 24 oktober 1919 genom en donation av legationssekreteraren Harry Axelson Iohnson. Fondens ändamål är enligt donationsurkunden dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar. Stiftelsen förvaltas av en direktion som för närvarande består av tre ledamöter.
 • Karriärservices seminarieprogram VT18 2018-01-19 Vårterminen är igång och Karriärservices seminarieprogram.
 • Karriärakuten 2018-01-16 Karriärakuten erbjuder en skräddarsydd utbildning tillsammans med en erfaren motivationspedagog och rekryterare som coachar klienten att sälja in sig själv både skriftligen och muntligen på bästa möjliga sätt. Vi vägleder klienten i hur hon/han kan stärka sin personliga marknadsföring och sitt personliga varumärke inför den kommande jobbsökarprocessen.
 • Vill du hjälpa ett barn som behöver en extra vuxen? 2017-12-14 Min insats är en kampanj från Socialstyrelsen för att få fler att hjälpa barn. Visste du att det kan räcka med en fika, att gå och bowla eller till en lekpark några gånger i månaden för att hjälpa ett barn? Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Det finns också andra möjligheter att hjälpa, till exempel som god man.
 • Invitation to the - INBA-LLM India Fair 2018 2017-11-24 The Indian National Bar Association is organizing INBA - LLM Fair 2018 at The Shangri-La, Eros Hotel, New Delhi on 09th May, 2018 and at The Taj West End, Banglore on 11th May, 2018.
 • Terrafem Stockholm söker juridikstuderande till juristjour 2017-09-07 Vill du engagera dig för ett jämställt samhälle? Bli volontär i Terrafem Stockholms jourtelefon för våldsutsatta flickor och kvinnor med utländsk härkomst!

Kontakt:
Anna Ekström, Koordinator                                                                             Tel:08-16 33 15
E-post: annons@juridicum.su.se

 

Alumnnätverket
Karriär